Bestyrelse

Bandhu Desh
2730 Herlev

Eivind Henriksen
2000 Frederiksberg

Ivan Lindquist Larsen
2650 Hvidovre

Martin Nørgaard (formand)
2000 Frederiksberg

Troels Gade
2000 Frederiksberg

Suppleant:
Henrik Persson
2200 Kbh

Koordinator:
Caia Davida