Vedtægter og regnskaber

Vedtægter

Vedtægter for foreningen Radioti

Regnskaber

Regnskab til Slots- og Kulturstyrelsen 2018